Wie zijn wij?

Wie zijn wij?

Ga direct naar:  Missie  |  Visie  |  Welke markten bedienen wij?  |  Waar staan de mensen van time2meat voor?  |  Naar home

Missie vleeshandel Time2meat:
Onze missie is om als vleeshandel traceerbaar, veilig, verantwoord, op maat gesneden en -verpakt kwaliteitsvlees te leveren op iedere denkbare locatie. Ongeacht afnemer of eindgebruiker.

Visie vleeshandel Time2meat:
Wij verdiepen ons in zowel de lokale als de globale markt. Zo zorgen wij er voor dat onze vleesproducten en diensten aansluiten bij de behoeften en belevingswereld van zowel afnemer als de eindgebruiker.

Welke markten bedienen wij?

Nederlandse horeca:
Wij verkopen gecontroleerd en traceerbaar maatwerk horecavlees aan Nederlandse ondernemingen.

Internationale vleeshandel door middel van im & export:
Wij im & exporteren grootschalig wereldwijd rundvlees, varkensvlees, kalfsvlees, lamsvlees en kip volgens het one-stop shopping principe.

Wij bieden onze klanten maatwerk vanuit een eigen gecontroleerde productieruimte of uit die van één van onze premium netwerkpartners.

Daarnaast maken onze afnemers gebruik van ons efficiënt, veelzijdig logistiek netwerk en distributiecentrum. Uw voorraadbeheer en transport wordt door ons geregeld.

Waar staan de mensen van Time2meat voor:
• Wij leveren veilig, traceerbaar en verantwoord geproduceerd vlees.
• De producten en merken van Time2meat worden geleverd vanuit de behoefte en product/merkbeleving van de afnemer en de eindgebruiker.
• Wij behandelen mensen en dieren met respect.
• Wij blijven ons verdiepen in de behoefte van de markt en de klant. Hierdoor leveren wij het juiste vlees voor de afnemer en zijn eindgebruiker.
• Wij geloven dat interactie met een open karakter leidt tot dusdanig vertrouwen dat de professionele werkrelatie zich optimaal kan ontplooien.

Waar geloven wij in?
• Dat mensen en dieren met respect behandeld moeten worden.
• In het zoeken naar oplossingen en het creëren van win win situaties.
• Dat onze producten, diensten en merken een toegevoegde waarde hebben voor onze afnemer en zijn doelgroep.
• Dat (internationale) netwerken en blijven investeren in innovatie essentieel is om als “vleesleverancier” up to date te zijn.

Wat maakt ons authentiek?
• Wij denken vanuit markt, afnemers en gebruikers behoeften.
• Wij bedienen de totale markt van internationaal tot het Nederlands MKB tot de consument met zowel op maat gesneden online als offline producten, merken en diensten.
• Onze organisatie structuur is top down ingericht wat mogelijk maakt dat wij snel en adequaat kunnen handelen en beslissen in de roerige vleesbranche. Wij hebben helder wie waarvoor verantwoordelijk is.